Accountantskamer hanteert crisisreglement

De Accountantskamer volgt de instructies van de Rijksoverheid gericht op de bestrijding van het Coronavirus COVID-19. Het Coronavirus en de daartegen getroffen maatregelen zijn aan te merken als een onvoorziene situatie, waardoor geen zittingen kunnen worden gehouden. Het procesreglement wordt daarom tijdelijk vervangen door een crisisreglement.  crisisreglement