DATUM ZITTING: VRIJDAG 26 JUNI 2020 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter: mr. E.F. Smeele
Rechterlijke leden: mr. A.D.R.M. Boumans, mr. J.H.W.R. Orriƫns-Schipper
Accountantsleden: drs. E. van Splunter RA, C.M. Verdiesen AA
secretaris: mr. P.A.M. Spreuwenberg

Locatie YourMeeting, Dr. van Deenweg 162 te Zwolle
Aanvang 26 juni 2020 - 10.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 20/155 Wtra AK
Klager(s)

X1, X2 B.V.

Naam advocaat mr. E.L. Zetteler en mr. S.V. Vullings
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. J.F. Garvelink
Aard van de zaak

Klacht betreft door betrokkene opgesteld deskundigenrapport t.b.v. gerechtelijke procedure, waarbij klagers partij zijn. Rapport ontbreekt deugdelijke grondslag: Handreiking 1127 niet nageleefd, geen hoor en wederhoor toegepast, verkeerde standaard toegepast, betrokkene heeft niet onderkend dat hij niet (meer) objectief is, bevat feitelijke onjuistheden en ondeugdelijke conclusies.