DATUM ZITTING: 31 MEI 2021 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   : mr. A.A.A.M. Schreuder,
Rechterlijke leden     : mr. J.W. Frieling, mr. S.P. Pompe,
Accountantsleden     : dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA, drs. J. Kalisvaart AA,
secretaris                    : mr. P.A.M. Spreuwenberg

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 31 mei 2021 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/125 Wtra AK
Klager(s)

X BV

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over fraude bij samenstellen jaarrekening.