DATUM ZITTING: 9 NOVEMBER 2020 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter: mr. C.H. de Haan,
Rechterlijke leden: mr. E.W. Akkerman, mr. drs. M. Stempher,
Accountantsleden: P. Mansvelder RA, A.M.H. Homminga AA,
secretaris: mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 9 november 2020 - 13.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 20/1424 Wtra AK
Klager(s)

X1 B.V. c.s.

Naam advocaat mr. M. Bitter
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Betrokkene heeft belangen van mede-aandeelhouders in een vennootschap verwaarloosd en heeft louter gehandeld in eigen belang en ten voordeel daarvan.