DATUM ZITTING: MAANDAG 1 MAART 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   : mr. A.A.A.M. Schreuder,
Rechterlijke leden     : mr. A.A.J. Lemain, mr. R.P. van Eerde,
Accountantsleden     : mr. drs. J.B. Backhuijs RA, drs. J. Kalisvaart AA,
secretaris                    : mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 1 maart 2021 - 10.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 20/1638 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat mr. M.A.M. van Dooren
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. B.J.M.P. Cremers
Aard van de zaak

Betrokkene treft een verwijt bij de administratieve verwerking van huwelijksvoorwaarden: zorgplicht geschonden doordat niet correct is verrekend en niet is gereageerd op verzoeken om een reactie.