DATUM ZITTING: MAANDAG 10 OKTOBER 2022 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden     :  mr. R.P. van Eerde, mr. W.J.B. Cornelissen,
Accountantsleden     :  P. Mansvelder RA, drs. W.J. Schoonderbeek RA,
secretaris                    :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 10 oktober 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/790 en 22/791 Wtra AK
Klager(s)

X1 BV, X2, X3 BV

Naam advocaat mr. O.J.W. Reijnders
Betrokkene(n) Y1 RA en Y2 RA
Naam advocaat mr. T.M. Munnik
Aard van de zaak

Klacht over schending zorgplicht i.v.m. oplopen rekening-courantschuld aan onderneming.