DATUM ZITTING: MAANDAG 11 DECEMBER 2023 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. A.A.T. van Rens, mr. J.L.M. Groenewegen
Accountantsleden     :  Th.A. Verkade RA, A.M. Janssen AA
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 11 december 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/1509 Wtra AK
Klager(s)

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

Naam advocaat mr. A.H.T. van Gijssel
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Het kwaliteitssysteem van de accountantspraktijk van betrokkene voldoet volgens klaagster niet aan de daaraan te stellen eisen.