DATUM ZITTING: MAANDAG 11 DECEMBER 2023 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. A.A.T. van Rens, mr. J.L.M. Groenewegen
Accountantsleden     :  Th.A. Verkade RA, A.M. Janssen AA
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 11 december 2023 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/1464 Wtra AK
Klager(s)

De Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA)

Naam advocaat mr. A.H.T. van Gijssel en mr. M. Feenstra
Betrokkene(n) mr. drs. Y RA
Naam advocaat mr. R.M. Köhne
Aard van de zaak

Kantoortoetsing. De NBA verwijt betrokkene dat er binnen zijn accountantspraktijk geen stelsel van kwaliteitsbeheersing is dat voldoet aan de vereisten, waardoor hij heeft gehandeld in strijd met verschillende (basale) normen uit de NVKS. Ook heeft betrokkene volgens de NBA geen afdoende maatregelen genomen om de tekortkomingen te herstellen.