DATUM ZITTING: MAANDAG 11 OKTOBER 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. J.W. Frieling,
Rechterlijke leden     :  mr. I.F. Clement, mr. J.N. Bartels,
Accountantsleden     :  P. Mansvelder RA, drs. J. Kalisvaart AA,
secretaris                    :  mr. P.A.M. Spreuwenberg

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 11 oktober 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/556 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. A.H.T. van Gijssel
Aard van de zaak

Betrokkene heeft in het kader van een strafrechtelijk onderzoek naar klager een aanvangsproces-verbaal opgesteld waarvan hij wist of behoorde te weten dat dit onjuistheden bevatte. Bij het opstellen heeft hij ontlastende elementen die bleken uit een civiel dossier buiten beschouwing gelaten.