DATUM ZITTING: MAANDAG 12 JUNI 2023 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijk lid             :  mr. I.F. Clement
Accountantslid           :  drs. J. Hetebrij RA
secretaris                    :   mr. A. van der Weij.

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 12 juni 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/977, 23/979 en 23/980 Wtra AK
Klager(s)

Accountantskamer

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y1 AA, Y2 AA en Y3 AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

voortgezette behandeling na niet betalen geldboete in PE zaken.