DATUM ZITTING: MAANDAG 12 SEPTEMBER 2022 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder,
Rechterlijke leden     :  mr. A.A.J. Lemain, mr. I.F. Clement,
Accountantsleden     :  drs. J. Hetebrij RA, A.M. Janssen AA,
secretaris                    :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 12 september 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/801 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klager verwijt betrokkene dat hij hem heeft misleid. In de opdrachtbevestiging staat niet de naam van betrokkene maar de naam van zijn zoon, een student. Volgens klager zijn ook de handelsnamen van betrokkene misleidend en zijn er fouten gemaakt bij de uitvoering van de opdracht, onder andere bij de BTW-aangiften.