DATUM ZITTING: MAANDAG 13 DECEMBER 2021 TE 10.30 UUR, ZITTING IS VERVALLEN

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden     :  mr. E.W. Akkerman, mr. J.W. Frieling,
Accountantsleden     :  mr. drs. J. Backhuijs RA, drs. J. Hetebrij RA,
secretaris                    :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 13 december 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/977, 21/978 Wtra AK
Klager(s)

X1 BV, X2 BV

Naam advocaat mr. J.G.A. Linssen
Betrokkene(n) Y1 RA, Y2 RA
Naam advocaat mr. A. van Loon
Aard van de zaak

Klacht over accepteren samenstellingsopdracht terwijl de onderneming controleplichtig was + klacht over inhoudelijke onjuistheden jaarrekening + klacht over bestuurder accountantsorganisatie.