DATUM ZITTING: MAANDAG 16 SEPTEMBER 2024 TE 10.30 UUR

Locatie Gerechtsgebouw Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 16 september 2024 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/491, 23/492, 23/493 Wtra AK
Klager(s)

X BV

Naam advocaat mr. D.A.A.P. de Jong
Betrokkenen Y1 vh AA, Y2 AA, Y3 vh RA
Naam advocaat mr. H.A.J. Kalsbeek
Aard van de zaak

Klacht over fouten bij de samenstelling van de jaarrekening, o.a. in verband met onbelast uitgekeerde reiskostenvergoedingen. Daarnaast wordt geklaagd over de wijze waarop de opdracht is beëindigd.