DATUM ZITTING: MAANDAG 17 JANUARI 2022 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden     :  mr. I.F. Clement, mr. J.W. Frieling,
Accountantsleden     :  mr. drs. J.G. Backhuijs RA,
A.M.H. Homminga AA,
secretaris                    :  mr.  A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 17 januari 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/1286 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over controleverklaring bij jaarrekening 2020 van Vereniging van Eigenaren.