DATUM ZITTING: MAANDAG 20 JUNI 2022 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.Lemain,
RechterlijkE leden     :  mr. I.F. Clement, mr. S.P. Pompe,
Accountantsleden     :  prof. dr. Ph. Wallage RA, A.M. Janssen AA,
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 20 juni 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/318 Wtra AK
Klager(s)

X BV

Naam advocaat mr. I.R. Köhne
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

De betrokken accountant heeft een rapport van feitelijke bevindingen opgesteld inzake een onderzoek naar juistheid van kosten van een vastgoedproject volgens klaagster voldoet dit rapport niet aan de daaraan gestelde eisen.