DATUM ZITTING: MAANDAG 21 FEBRUARI 2022 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden     :  mr. C.H. de Haan, mr. S.P. Pompe
Accountantsleden     :  dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA, A.M. Janssen AA
secretaris                    :  mr. P.A.M. Spreuwenberg

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 21 februari 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/1734 Wtra AK
Klager(s)

X1 BV, X2 BV, X3 BV, X4 BV

Naam advocaat mr. C.J. Roosen
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over fraude bij dienstverlening door accountant.