DATUM ZITTING: MAANDAG 24 JANUARI 2022 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden     :  mr. R.P. van Eerde, mr. W.J.B. Cornelissen,
Accountantsleden     :  drs. E. van Splunter, RA, A.M. Janssen AA,
secretaris                    :  mr.  E.N.M. van de Beld

 

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 24 januari 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/1583 Wtra AK
Klager(s)

Stichting X1, X2 BV, X3

Naam advocaat mr. D.J. van Schravendijk
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. J.G.C.B. van Ginneken
Aard van de zaak

Tweede klacht van klagers over betrokkene. Betrokkene heeft gehandeld in strijd met geheimhoudingsverplichting en heeft geprobeerd hen in lopende procedures te benadelen door een klacht in te dienen tegen hun gemachtigde en hen te chanteren.