DATUM ZITTING: MAANDAG 25 OKTOBER 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijk lid             :  mr. J.W. Frieling,
Accountantslid           :  A.M.H. Homminga AA.
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 25 oktober 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/1079 Wtra
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. H.E. van Berckel-Dekker
Aard van de zaak

Betrokkene is door klaagster ingehuurd t.b.v. advies bij cao-onderhandelingen. Volgens klaagster is sprake van belangenverstrengeling, was de offerte niet goed, heeft betrokkene geen kennis van cao’s en de branche, heeft hij weinig gedaan, maar veel gefactureerd, geen overleg gevoerd over de te verwachten kosten terwijl hij wist hoe klaagster er financieel voor stond en zijn eigen belang het zwaarst laten weten.