DATUM ZITTING: MAANDAG 25 SEPTEMBER 2023 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. C.H. de Haan, mr. J.L.M. Groenewegen
Accountantsleden     :  drs. E. van Splunter RA en mr. drs. J.B. Backhuijs RA
secretaris                    :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 25 september 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/11 Wtra AK
Klager(s)

Inspectie van het Onderwijs

Naam advocaat mr. B.L. Batting
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. J.F. Garvelink
Aard van de zaak

Klacht over jaaarrekeningen acht onderwijsinstellingen m.b.t. jaarrekening 2020. Door betrokkene zijn goedkeurende controle verklaringen afgegeven, zowel op aspect getrouwheid als rechtmatigheid. De Inspectie heeft na onderzoek vastgesteld dat bij de onderwijsinstellingen sprake is van financieel wanbeheer.