DATUM ZITTING: MAANDAG 29 NOVEMBER 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder,
Rechterlijke leden     :  mr. C.H. de Haan, mr. R.P. van Eerde,
Accountantsleden     :  P. Mansvelder RA, A.M. Janssen AA,
secretaris                    :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 29 november 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/647 Wtra AK
Klager(s)

X1 BV, X2

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. M.G. Kelder
Aard van de zaak

Betrokkene heeft in haar hoedanigheid van bestuurder van klaagster onregelmatigheden begaan en zichzelf bevoordeeld. Mogelijk heeft ze ook strafbare feiten begaan.