DATUM ZITTING: MAANDAG 30 AUGUSTUS 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. J.W. Frieling, mr. S.P. Pompe
Accountantsleden     :  drs. E. van Splunter RA, dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA
secretaris                    :  mr.  A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 30 augustus 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/422 Wtra AK
Klager(s)

X1, X2

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. S. Saija
Aard van de zaak

Klagers zijn lid van een Vereniging van Eigenaren. De BV die extern beheerder en bestuurder van de VvE is, is overgenomen door de BV van betrokkene. Volgens klagers heeft betrokkene niet aan de VGBA voldaan door o.a. niet verplichtingen uit het BW na te leven, zaken onjuist te verantwoorden niet-realistische meerjaren onderhoudsplanning voor te stellen en laster te faciliteren.