DATUM ZITTING: MAANDAG 30 JANUARI 2023 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. A.J. Lemain, mr. E.W. Akkerman
Accountantsleden     :  D.J. ter Harmsel AA RB, A.M.H. Homminga AA
secretaris                    :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 30 januari 2023 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1688 en 22/1689
Klager(s)

X

Naam advocaat mr. D.A. Siddiqui
Betrokkene(n) Y1 RA en Y2 AA
Naam advocaat mr. R. Bosman
Aard van de zaak

Klager is voormalig vennoot van een vof. De klacht gaat over de winstverdeling tussen beide vennoten. Volgens klager hadden betrokkenen bij de uitvoering van de samenstelopdracht moeten opmerken dat een onjuiste winstverdeling was toegepast.