DATUM ZITTING: MAANDAG 30 NOVEMBER 2020 TE 13.30 uur

Samenstelling College

Voorzitter: mr. C.H. de Haan
Rechterlijk lid: mr. A.D.R.M. Boumans
Accountantslid: drs. W.J. Schoonderbeek RA
Secretaris: mr. G.A. Genee

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 30 november 2020 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 20/1548 en 20/1549 Wtra AK
Klager(s)

X1 en X2

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y1 RA en Y2 RA
Naam advocaat gemachtigde: mr. A
Aard van de zaak

Betrokkenen worden 14 verwijten gemaakt in verband met hun handelen of nalaten als voorzitter respectievelijk penningmeester van een voetbalvereniging.