DATUM ZITTING: MAANDAG 4 DECEMBER 2023 TE 13.00 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden     :  mr. A.M. van Amsterdam, mr. G.F.H. Lycklama à Nijeholt
Accountantsleden     :  mr. drs. J.B. Backhuijs RA, P. Mansvelder RA
secretaris                    :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 4 december 2023 - 01.00 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/1176 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) yY RA
Naam advocaat gem. R. Wieriks
Aard van de zaak

Betrokkene heeft in opdracht van een geschillencommissie een concept-rapport van feitelijke bevindingen opgesteld in verband met de ontvlechting van een partnership van klager en zijn (voormalige) zakenpartner. Volgens klager heeft betrokkene zijn onderzoek niet uitgevoerd in overeenstemming met wet- en regelgeving.