DATUM ZITTING: MAANDAG 6 FEBRUARI 2023 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden    :  mr. A.A.A.M. Schreuder, mr. A.M. van Amsterdam
Accountantsleden     :  prof. dr. Ph. Wallage RA, D.J. ter Harmsel AA RB
secretaris                    :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 6 februari 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1740 Wtra AK
Klager(s)

Openbaar Ministerie, Landelijk Parket

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klaagster verwijt betrokkene het voorhanden hebben en betalen van valse facturen.