DATUM ZITTING MAANDAG 7 FEBRUARI 2022 TE 10.30 UUR, ZITTING GAAT NIET DOOR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden    :  mr. C.H. de Haan, mr. I.F. Clement
Accountantsleden    :  drs. W.J. Schoonderbeek RA, drs. E. van Splunter RA
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 7 februari 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 19/660 Wtra AK
Klager(s)

Stichting X1, X2 BV, X3, X4, X5 BV, Stichting X6, X7 BV

Naam advocaat mr. J. Hagers
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. J.F. Garvelink
Aard van de zaak

Vervolgklacht op eerdere klacht (18/735), klacht over afleggen onware verklaringen + schending vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid.