DATUM ZITTING: MAANDAG 8 MAART 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   : mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden     : mr. E.W. Akkerman, mr. I.F. Clement,
Accountantsleden     : dr. C.M. van Nieuw Amerongen RA, P. van de Streek AA,
secretaris                    : mr. G.A. Genee

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 8 maart 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 20/2070 en 20/2120 Wtra AK
Klager(s)

X1 BV, X2 BV

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. R. Bosman
Aard van de zaak

20/2070 Wtra AK: Klacht tegen de accountant van de huurder van klager. De accountant heeft bij klager (verhuurder) ten onrechte de indruk gewekt dat de huurder solvabel was.

20/2120 Wtra AK: Klacht tegen de accountant van een bakkerij. Klager heeft producten aan deze bakkerij geleverd. Volgens klager heeft betrokkene ten onrechte de indruk gewekt dat de bakkerij solvabel was. De zorgplicht en waarschuwingsplicht is geschonden.