DATUM ZITTING: VRIJDAG 1 DECEMBER 2023 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper, mr. J.W. Frieling
Accountantsleden     :  C.M. Verdiesen AA, E.M. van der Velden AA
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 1 december 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/1457 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat mr. E.C.A. Nass
Betrokkene(n) Y AA FFD
Naam advocaat mr. M.G. Kelder
Aard van de zaak

Klacht over niet objectief handelen vanwege bekendheid tussen betrokkene en klager, 20 jaar geleden en klacht over niet naleven Standaard 4400 N.