DATUM ZITTING: VRIJDAG 11 JUNI 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijk lid             :  mr. A.M. van Amsterdam
Accountantsleden     :  C.M. Verdiesen AA
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 11 juni 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 19/1795 en 19/1796 Wtra AK
Klager(s)

X B.V.

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y1 RA, Y2 RA
Naam advocaat mr. F.C.M. van der Velden
Aard van de zaak

Betrokkenen hadden moeten communiceren dat uitvoerbaarheid van de controle twijfelachtig was.