DATUM ZITTING: VRIJDAG 13 AUGUSTUS 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                  :  mr. C.H. de Haan
Rechterlijke leden    :  mr. A.D.R.M. Boumans, mr. I. Tubben
Accountantsleden    :  drs. W.J. Schoonderbeek RA, A.M.H. Homminga AA
secretaris                   :  mr.  P.A.M. Spreuwenberg

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 13 augustus 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/384 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y v/h RA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over administratieve dienstverlening in de familiaire sfeer en in een echtscheidingsprocedure van klager.