DATUM ZITTING: VRIJDAG 13 NOVEMBER 2020 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter: mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden: mr. I.F. Clement, mr. J.W. Frieling,
Accountantsleden: E.M. van der Velden AA, P. van de Streek AA,
secretaris: mr. G.A. Genee

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 13 november 2020 - 10.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 20/1396 Wtra AK
Klager(s)

drs. X BSc MSc RA

Naam advocaat
Betrokkene(n) drs. Y RA
Naam advocaat mr. H.A. de Savornin Lohman
Aard van de zaak

Klager beschuldigt de directie van het bedrijf waar betrokkene voor werkt van directiefraude. Betrokkene heeft zich daarvan in een eerdere klachtprocedure niet van gedistantieerd. Ze heeft ook niet noodzakelijke stappen genomen o.g.v. NV NOCLAR.