DATUM ZITTING: VRIJDAG 16 DECEMBER 2022 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden     :  mr. I. Tubben, mr. R.P. van Eerde
Accountantsleden     :  drs. J. Hetebrij RA, prof. dr. Ph. Wallage  RA
secretaris                    :  mr. C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 16 december 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/842 en 22/843 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y1 RA en Y2 RA
Naam advocaat mr. J.F. Garvelink
Aard van de zaak

Klager heeft verschillende meldingen gedaan van misstanden binnen een accountantsorganisatie. Volgens klager hebben betrokkenen geen actie ondernomen naar aanleiding van deze meldingen en hebben zij klager benadeeld.