DATUM ZITTING: VRIJDAG 16 DECEMBER 2022 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden     :  mr. I. Tubben, mr. R.P. van Eerde
Accountantsleden     :  drs. J. Hetebrij RA, prof. dr. Ph. Wallage  RA
secretaris                    :  mr. C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 16 december 2022 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1426 em 22/1446 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. J.F. Garvelink
Aard van de zaak

22/1426 Wtra AK: Klager en betrokkene zijn werkzaam geweest bij dezelfde accountantsorganisatie. Volgens klager heeft betrokkene een onvoorzien verlies in een project afgeboekt op een code van een ander project en heeft betrokkene het afgeboekte verlies in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

22/1446 Wtra AK: Aanvullende klacht. Volgens klager heeft betrokkene zich onder andere in het verweerschrift smadelijk of op een lasterlijke manier over klager uitgelaten. Ook heeft betrokkene volgens klager de privacyregels (AVG) overtreden.