DATUM ZITTING: VRIJDAG 16 JUNI 2023 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden     :  mr. C.H. de Haan, mr. J.N. Bartels
Accountantslid           :  B.J.G. van den Bragt RA AA, C.M. Verdiesen AA
secretaris                    :  mr. C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 16 juni 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/12 Wtra AK
Klager(s)

X1 BV, X2 BV, X3, X4

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. J.F. Garvelink
Aard van de zaak

Klacht over niet tijdig en onjuist samenstellen jaarrekeningen.