DATUM ZITTING: VRIJDAG 16 JUNI 2023 TE 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden     :  mr. C.H. de Haan, mr. J.N. Bartels
Accountantslid           :  B.J.G. van den Bragt RA AA, C.M. Verdiesen AA
secretaris                    :  mr. C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 16 juni 2023 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/516 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. R.M. Kersten
Aard van de zaak

Klacht over werkzaamheden van de accountant voor, tijdens en na de verkoop van een transportbedrijf. Volgens klager heeft de accountant onvoldoende onderzoek gedaan naar de antecedenten van de koper, heeft hij dubieuze financiering toegestaan, heeft hij onvoldoende toezicht gehouden op het handelen van de koper en heeft hij paulianeus handelen niet gemeld.