DATUM ZITTING: VRIJDAG 17 DECEMBER 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. C.H. de Haan,
Rechterlijke leden     mr. S.P. Pompe, mr. R.P. van Eerde,
Accountantsleden     :  drs. W.J. Schoonderbeek RA, A.M. Janssen AA
secretaris                    :  mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 17 december 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/790, 21/791, 21/792, 21/793, 21/794 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y1 RA, Y2 RA, Y3 AA, Y4 RA, Y5 RA
Naam advocaat mr. J.F. Garvelink
Aard van de zaak

Klacht van voormalig algemeen directeur van de NBA tegen 5 accountants die in 2019/2020 deel uitmaakten van het bestuur van de NBA. klacht ziet op hun handelen m.b.t. de non-actiefstelling van klager, het onderzoek naar klager en zijn ontslag en communicatie hierover.