DATUM ZITTING: VRIJDAG 17 FEBRUARI 2023 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden     :  mr. A.A.J. Lemain, mr. A.M. van Amsterdam
Accountantsleden     :  drs. J. Hetebrij RA, B.J.G. van den Bragt RA AA
secretaris                    :  mr. C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 17 februari 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1203 Wtra AK
Klager(s)

NBA

Naam advocaat mr. G.M.C. Neuteboom-Klink
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. M.G. Kelder
Aard van de zaak

Klacht over tekortschieten werkzaamheden accountant na hertoetsing