DATUM ZITTING: VRIJDAG 18 FEBRUARI 2022 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden     :  mr. I. Tubben, mr. P.C. Römer
Accountantsleden     :  prof. dr. Ph. Wallage RA, Th.A. Verkade AA
secretaris                    :  mr. C.J.H. Terwal

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 18 februari 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/1788 Wtra AK
Klager(s)

NBA

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. J.C.Th. Papeveld
Aard van de zaak

Klacht over delen vertrouwelijke bedrijfsinformatie met directe concurrenten + gelijktijdig verrichten van controle- en samenstellingswerkzaamheden.