DATUM ZITTING: VRIJDAG 19 FEBRUARI 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   : mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijk lid             : mr. W.J.B. Cornelissen,
Accountantslid           : drs. W.J. Schoonderbeek RA,
secretaris                    : mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 19 februari 2021 - 10.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 21/138
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y1, Y2, Y3, Y4, Y5
Naam advocaat
Aard van de zaak

Wraking aan de zijde van klager tegen de leden van de Accountantskamer van de zitting van 18 januari 2021 in procedurenummer 20/175 Wtra AK.