DATUM ZITTING: VRIJDAG 19 MAART 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   : mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden     : mr. E.F. Smeele, mr. I. Tubben,
Accountantsleden     : Th.A. Verkade RA, C.M. Verdiesen AA,
secretaris                    : mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 19 maart 2021 - 10.30 uur
Type zitting
Zaaknummer(s) 20/2253 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Betrokkene beklaagt zich over de handelwijze van betrokkene in het kader van de waardering van een vennootschap onder firma. De verwijten betreffen de juistheid van de waardering en de handelwijze jegens de uitgetreden vennoten.