DATUM ZITTING: VRIJDAG 2 DECEMBER 2022 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden     :  mr. E.W. Akkerman, mr. J.W. Frieling
Accountantsleden     :  Th.A. Verkade RA, A.M.H. Homminga AA
secretaris                    :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 2 december 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1013 Wtra AK
Klager(s)

X1, X2, X3, X4

Naam advocaat mr. M.J.A. Casteleijn
Betrokkene(n) Y RA
Naam advocaat mr. J.F. Garvelink
Aard van de zaak

Betrokkene is penningmeester van een stichting. Volgens klagers heeft betrokkene niet transparant, niet eerlijk en niet oprecht gehandeld.