DATUM ZITTING: VRIJDAG 2 JUNI 2023 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.J. Lemain
Rechterlijke leden     :  mr. A.M. van Amsterdam, mr. G.F.H. Lycklama à Nijeholt
Accountantsleden     :  Th.A. Verkade RA, D.J. ter Harmsel AA RB
secretaris                    :  mr. A. van der Weij.

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 2 juni 2023 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 23/501 en 23/502 Wtra AK
Klager(s)

OM, Functioneel Parket

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y1 AA en Y2 AA
Naam advocaat mr. M.P. Waninge en mr. P.Lettinga
Aard van de zaak

Klacht van het OM. Volgens het OM hebben beide accountants verwijtbare betrokkenheid bij het doen van een onjuiste aangifte omzetbelasting van een cliënt (melkveebedrijf) van het accountantskantoor.