DATUM ZITTING: VRIJDAG 20 MEI 2022 TE 10.30 UUR: VERZET NAAR 13.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. A.A.A.M. Schreuder,
Rechterlijke leden     :  mr. C.H. de Haan, mr. I.F. Clement,
Accountantsleden     :  drs. W.J. Schoonderbeek RA, prof. dr. Ph. Wallage RA,
secretaris                    :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 20 mei 2022 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/2170 , 21/2171, 21/2172 en 21/2173 Wtra AK
Klager(s)

X1 en X2

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y1 RA, Y2 vh RA, Y3 RA en Y4 RA
Naam advocaat mr. M.A.M. Euverman
Aard van de zaak

Betrokkenen zijn lid van Raad van Tucht en Raad van Beroep van het Justituut International Auditors. Volgens klagers hebben zij de door klagers ingediende klachten zowel inhoudelijk als procedureel niet correct afgehandeld.