DATUM ZITTING: VRIJDAG 20 SEPTEMBER 2024 TE 10.30 UUR

Locatie Gerechtsgebouw Zwolle, Schuurmanstraat 2, 8011 KP Zwolle
Aanvang 20 september 2024 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/1635 Wtra AK
Klager(s)

X1 BV, X2 BV, X3

Naam advocaat mr. W. Ursem
Betrokkenen Y AA
Naam advocaat mr. M.B. Esseling
Aard van de zaak

Volgens klagers heeft betrokkene een onjuiste winstverdeling toegepast in de jaarrekening. Klagers hebben hun aandelen in de bv onder druk verkocht. Volgens klagers was betrokkene bij de totstandkoming van die aandelentransactie niet onpartijdig, waardoor de koopprijs te laag is vastgesteld en klagers over onvoldoende zekerheidsrechten beschikken.