DATUM ZITTING: VRIJDAG 21 MEI 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   : mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden     : mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper, mr. drs. M. Stempher,
Accountantsleden     : D.J. ter Harmsel AA RB, C.M. Verdiesen AA,
secretaris                    : mr. P.A.M. Spreuwenberg

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 21 mei 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/223 Wtra AK
Klager(s)

NBA

Naam advocaat mr. A.H.T. van Gijssel
Betrokkene(n) Y v/h AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Kantoortoetsing: beide kantoren van betrokkene voldoen niet aan de eisen voor wat betreft stelsel van kwaliteitsbeheersing. Ook normen van NVKS/NVCOS2400/NVCOS4410 geschonden. Betrokkene heeft niet meegewerkt aan het onderzoek.