DATUM ZITTING: VRIJDAG 21 MEI 2021 TE 13.30 UUR/ZITTING VERVALT: ZAAK WORDT AANGEHOUDEN

Samenstelling College

Voorzitter                   : mr. A.A.J. Lemain,
Rechterlijke leden     : mr. J.H.W.R. Orriëns-Schipper, mr. drs. M. Stempher,
Accountantsleden     : D.J. ter Harmsel AA RB, C.M. Verdiesen AA,
secretaris                    : mr. P.A.M. Spreuwenberg

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 21 mei 2021 - 13.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/265 Wtra AK
Klager(s)

X1, X2

Naam advocaat mr. M.J.P.N. Steijven
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

ZITTING GAAT NIET DOOR: ZAAK WORDT AANGEHOUDEN
Klagers vormden samen met 3 anderen een maatschap die deel uitmaakte van de Franchise organisatie waarvan betrokkene bestuurder is. Tussen de voormalige maten is een geschil ontstaan over de waarde van de klantenportefeuille. Betrokkene heeft een verklaring afgegeven over de waarde van deze portefeuille. Volgens klagers heeft betrokkene geen onderzoek gedaan en had ze zich – gelet op haar belang – moeten onthouden v/h afgeven van die verklaring.