DATUM ZITTING: VRIJDAG 23 APRIL 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   : mr. E.W. Akkerman,
Rechterlijke leden     : mr. J.W. Frieling, mr. R.P. van Eerde,
Accountantsleden     : E.M. van der Velden AA, A.M.H. Homminga AA,
secretaris                    : mr. E.N.M. van de Beld

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 23 april 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/17 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat mr. G.W.J. van Dijke
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Betrokkene is accountant van onderneming van klaagster en haar (aanstaande) ex-echtgenoot. Hij zou zonder haar toestemming IB-aangiftes hebben ingediend, geen inzage hebben gegeven in haar aangiftes, boekhouding niet hebben gecontroleerd, schulden en hypotheek onjuist hebben verwerkt.