DATUM ZITTING: VRIJDAG 24 JUNI 2022 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. E.W. Akkerman,
Rechterlijke leden     :  mr. A.M. van Amsterdam, mr. J.W. Frieling,
Accountantsleden     :  C.M. Verdiesen RA, A.M.H. Homminga AA,
secretaris                    :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 24 juni 2022 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 22/268 Wtra AK
Klager(s)

X BV

Naam advocaat
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat mr. H.E. van Berckel-Dekker
Aard van de zaak

Klaagster stelt dat betrokkene opzettelijk onjuiste OB-aangiftes heeft gedaan, hetgeen heeft geleid tot een boekenonderzoek door de belastingdienst. Volgens klaagster heeft betrokkene haar niet/onjuist geïnformeerd, tegenstrijdig verklaard bij de belastingdienst en bijgedragen aan uitbreiding van het boekenonderzoek.