DATUM ZITTING: VRIJDAG 25 JUNI 2021 TE 10.30 UUR

Samenstelling College

Voorzitter                   :  mr. J.W. Frieling,
Rechterlijke leden     :  mr. I.F. Clement, mr. S.P. Pompe,
Accountantsleden     :  drs. W.J. Schoonderbeek RA, drs. J. kalisvaart AA,
secretaris                    :  mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 25 juni 2021 - 10.30 uur
Type zitting Openbare zitting
Zaaknummer(s) 21/290 Wtra AK
Klager(s)

X1 B.V. en X2

Naam advocaat mr. J.C.T. Papeveld
Betrokkene(n) Y AA
Naam advocaat
Aard van de zaak

Klacht over schending objectiviteit i.k.v. werkzaamheden in verband met uitkoop aandeelhouder en samenstellingswerkzaamheden.