DATUM ZITTING: VRIJDAG 27 NOVEMBER 2020 TE 15.00 UUR

Samenstelling College

Voorzitter: mr. A.A.A.M. Schreuder
Rechterlijke leden: mr. I. Tubben, mr. S.P. Pompe
Accountantsleden: Th.A. Verkade RA, C.M. Verdiesen AA
secretaris: mr. A. van der Weij

Locatie Gerechtsgebouw Overijssel, Schuurmanstraat 2 te Zwolle
Aanvang 27 november 2020 - 15.00 uur
Type zitting (vooralsnog) openbare zitting
Zaaknummer(s) 20/585 Wtra AK
Klager(s)

X

Naam advocaat mr. A.H. Gaastra
Betrokkene(n) Y RA AA
Naam advocaat mr. M.L. Batting
Aard van de zaak

Klacht over optreden accountant in onderzoek van de FIOD.